Logo Story & Concept

Logo Story & Concept
เรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของสัญลักษณ์ประจำงาน

แนวคิดในปี 2019

“เรือ” กำหนดเป็นตัวแทนของ “Free and Open Source Software” คีย์หลักของการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมากหมายหลายหลายที่มาช่วยสร้างเสริมประสิทธิภาพและช่วยขับเคลื่อน “คน” และ “ข้อมูลเชิงพื้นที่” ไปสู่ถึงจุดหมายที่ต้องการ

“สายน้ำ” เราให้เป็นตัวแทนของ “ข้อมูล” ซึ่งเป็นกระแสไหลเวียนอยู่รอบตัวเรา เปรียบเสมือนสายน้ำสายเล็กๆ ห้วย หนอง คลอง บึง ค่อยๆไหลรวมบรรจบจนกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ และไหลรวมกันเป็นมหาสมุทร (Ocean Data) ที่เชื่อมโยงเราเข้าด้วย

ถ้าลองสังเกตให้ดีทุกคนจะเห็นว่า “คนพายเรือ” ตัวเลข “4 (for)” และ “สายน้ำ” เราตั้งใจเลือกให้เป็นสีแดง
เพราะ 3 สิ่งนี้ต้องไปพร้อมๆกัน ข้อมูลที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาด “คน” หมายถึง พวกเราทุกคน ช่วยกันขับเคลื่อนและทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น

“PEOPLE for DATA”
พวกเรา คือ ผู้สร้าง ผู้ใช้งาน และผู้ช่วยกันพัฒนา

“ชุดสี” แบบไทยๆ ในปีนี้เน้นสีแดงและสีเขียว
มาจากชุดสี “THAITONE” เกิดจากงานวิจัยของอาจารย์ไพโรจน์ ทิพยเมธี ที่ได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสีไทยจากวรรณกรรม บทประพันธ์ วัฒนธรรม และความเชื่อในสมัยก่อน รวมถึงภูมิปัญญาช่างศิลป์ของไทยที่สรรหาสีจากธรรมชาติ นำมาสกัด คัดแยกสี ผสมกันเพื่อให้ได้สีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนกำหนดรหัสชุดสีมาตรฐานและชื่อสีไทยโดยเทียบเคียงกับธรรมชาติ
©2017 THAITONE™

Designer: Min Suttikarn

FOSS4G’s LOGO see also..
http://foss4g.org/
https://www.osgeo.org/history/events-history/

แนวคิดในปี 2018

เริ่มต้นจากคำว่า “FOSS4G” ลองสังเกตที่มุมล่างซ้ายของโลโก้ เราจะพบสัญลักษณ์ที่เรียกว่า “Ribbon” อยู่ในโลโก้ของงาน FOSS4G ทุกงาน โดย “Ribbon” นี้หมายถึง “flow of ideas and innovation, and sharing within the Open Source geospatial community” อันเป็นตัวแทนของคำว่า “FOSS4G”

ต่อมาคือคำว่า “Thailand” เดิมทีเดียวเราอยากใช้คำว่า“Bangkok” เพราะการสัมมนาครั้งนี้เป็นระดับท้องถิ่น แต่หลังจากคิดกันอยู่พักใหญ่จึงมาลงตัวกันที่ “Thailand” น่าจะเหมาะสมกว่า เราคงไม่อยากจำกัดแค่เพียงกลุ่มคนในกรุงเทพฯ แต่อยาเชิญชวนนักคิดนักพัฒนาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากทั่วไปประเทศมาร่วมงานนี้ ดังนั้นสิ่งแรกที่นึกถึง คือ ลายกนก / ลายไทย หลังจากร่างแบบมากว่า 10 แบบ จึงมาลงตัวกันที่เลือก “พระปรางค์วัดอรุณฯ เสาชิงช้า ยักษ์วัดแจ้ง เส้นแนวตึก และดอกบัว” ซึ่งรวมเอาทั้งเส้นลายไทยตามความตั้งใจ บวกกับความสมัยใหม่ของเส้นแนวตึกสูงที่เห็นในปัจจุบัน เพื่อแทนของคำว่า “Thailand”

สุดท้าย “สี” เน้นสีเหลืองและสีทองเป็นหลัก

เราเลือกใช้ชุดสีไทยที่เกิดจากงานวิจัยอาจารย์ไพโรจน์ ทิพยเมธี ที่ได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสีไทยจากวรรณกรรม บทประพันธ์ วัฒนธรรม และความเชื่อในสมัยก่อน รวมถึงภูมิปัญญาช่างศิลป์ของไทยที่สรรหาสีจากธรรมชาติ นำมาสกัด คัดแยกสี และบรรจงผสมกันเพื่อให้ได้สีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเรีกชุดสีไทยนี้ว่า “THAITONE” และยังได้กำหนดรหัสชุดสีมาตรฐานและชื่อสีไทยโดยเทียบเคียงกับธรรมชาติ ปัจจุบันสีโทนไทนมีกว่า 168 เฉด

สำหรับชุดสีของโลโก้ FOSS4G Thailand 2018 ได้แก่ “ทอง”, “รงทอง”, “ลูกจันทร์”, “ดอกบวบ”, “ขาวผ่อง” และ “สัมฤทธิ์เดช”
© 2017 THAITONE™

จากแนวคิดตั้งต้นประกอบกับนักดีไซส์ Min Suttikarnเราจึงได้โลโก้สำหรับงานสัมมนาเชิงปฎิบัตการ FOSS4G Thailand 2018 ดังที่เราได้เห็นกันนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมชุดสี Thaitone https://www.facebook.com/thaitonecolor/

© 2019 OSGEO.TH – FOSS4G Thailand 2019.