ดร.นัฐพล มหาวิค

ดร.นัฐพล มหาวิค
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

นักวิจัยทางด้านบรรยากาศวิทยาโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และการประมวลผลข้อมูลเชิงเลข การศึกษา B.Sc. in Geography (Hons), Chiang Mai University, 2002, Thailand M.Sc. in Photogrammetry and Geoinformatics, Stuttgart University of Applied Sciences, 2009, Germany [DAAD] D.Sc. in Atmospheric Science, Kyoto University, 2015 , Japan [MEXT] ความเชี่ยวชาญ การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมในการศึกษาเกาะความร้อนของเมือง การวิเคราะห์ข้อมูลน้ำฝนในช่วงฤดูมรสุมเขตร้อนจากเรดาร์ตรวจอากาศ ภูมิอากาศวิทยาของน้ำฝนเขตร้อน การประมวลผลข้อมูลเชิงเลข

© 2019 OSGEO.TH – FOSS4G Thailand 2019.