ชิงชัย หุมห้อง

ชิงชัย หุมห้อง
นักภูมิศาสตร์, บริษัท แมพพิเดีย จำกัด

ชิงชัย หุมห้อง นักภูมิศาสตร์สายเทคโนโลยีที่หลงไหลการใช้ QGIS มาตั้งแต่ยุคที่ใคร ๆ ยังสนใจกันแต่ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ จนกลายเป็น blogger และผู้ก่อตั้งเพจ Facebook “QGIS Thailand Community” ที่มีผู้ติดตามกว่า 5 พันคน เวลาที่ใช้อยู่ในวงการ GIS เกือบ 10 ปี ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ QGIS เขายังกลายเป็นนักพัฒนางาน Web GIS ทุกวันนี้เขากลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศผ่านผลงานมากมาย ทั้งการเป็นวิทยากรชั้นแนวหน้า เป็น blogger เป็นผู้เขียนหนังสือ QGIS Professional และหนังสือ Web GIS ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย

© 2019 OSGEO.TH – FOSS4G Thailand 2019.