กิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข

กิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข
นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส

© 2019 OSGEO.TH – FOSS4G Thailand 2019.