มาโนชญ์ รัตนเนนย์

มาโนชญ์ รัตนเนนย์
ผู้ช่วยวิจัย ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ - NECTEC

– ประสบการณ์ในการพัฒนา Web Map Application ของหน่วยงานภาครัฐ ในด้านภัยพิบัติ (ทันพิบัติ ติดตาม) และในด้านสาธารณสุข (ทันระบาด)
– ปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนา Web Application ทันระบาดสำหรับภาคประชน
ความเชี่ยวชาญ
– Google Polymer

© 2019 OSGEO.TH – FOSS4G Thailand 2019.